Ezakuleli

0 250
UKhomuredi Angeline Masuku

YiNtatheli kaMthunywa
UHULUMENDE useveze ukuthi kusehlelweni lwakhe ukuvuselela amadolobho akuleli nanko phela uselamaqhinga okwenza lokhu kuhlelo lwakhe.

0 65

BAKWETHU limqoka njalo lijulile elithi abake babonana bayaphinda babonane njalo, elokufa kalitsheli. Kusenjalo oMandulo bathi isitsha esihle kasidleli okuchaza ukuthi sifa lobuhle baso uzulu asale enkemile nje kumpompoze izinyembezi kudane ngitsho lemvelo.

0 333

YiNtatheli kaMthunywa
ZITHITHIBELE izakhamizi zeManguba ePlumtree nanko phela akuselakuthula kule indawo ngenxa yesipoko sikamalayitsha owabhewulwa yimota okucatshangelwa ukuba yiso esesibangele ingozi ezine kunyanga ezimbili ezedluleyo.