Ezakuleli

0 10

YiNtatheli kaMthunywa
NGOMVULO bekulabantu abazinkulungwane eProvincial Heroes’ Acre eNkulumane koBulawayo besiyahlonipha amaqhawe afela isizwe ukuze sithole inkululeko.

0 11

YiNtatheli kaMthunywa
OMUNYE wezizalwane zakuleli esimhloniphayo lamuhla owayengumsekeli kaMongameli welizwe, uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo wahlukunyezwa, kodwa walwisa ukuze ilizwe likhululeke embusweni waseBritain.

0 7
Khmrdi Tshinga Dube

Cornelius Luphahla
BEKUSINDWE ngobethole emkhosini wokuthakazelela amaqhawe elizwe ngenhloso yokuvuselela imbali kanye lokuveza ukuqakatheka kwembali yesizwe kuleli.

0 7

IQHAWE ngumuntu oqakathekileyo kakhulu elizweni. Ukuze umuntu kuthiwe liqhawe uyabe elisebenzele ilizwe lakhe. Kukhulunywa ngomuntu owakhetha ukufela ilizwe lakhe, umuntu ongazange abe lendaba lokuthi uyafa kumbe hatshi. Umuntu owafulathela imuli yakwabo.

0 32

Nomthandazo Ndlovu
ZIKHALA ezimathonsi izakhamizi zesigabeni seZezani eBeitbridge ngembuzi zazo ezitshontshwa mihla yonke kutholakala amakhanda lezangaphakathi kuphela egangeni.