Ezakuleli

0 287
UNkosikazi Sithabisile Dube

YiNtatheli kaMthunywa
KWENZAKALE insindabaphenduli yendaba esigabeni seChipale, eBinga lapho elinye inina lenye indoda abatshiswe khona izandla kanye lekhanda yinyanga ngemva kokucatshangelwa ukuthi bayathakatha.

0 121

BABEQINISILE okhokho becula besithi “kudala kwakungenje, umhlaba uyaphenduka.” Kambe ukhona ongabe engawuzwanga umhlola ovele edolobheni lakoBulawayo wokuthi sokwakhiwe isilaha sokuhlinzela obabhemi ukuze bathengiselwe amanye amazwe? Lo ngumhlola bakithi ngoba izolo vele ubabhemi besimazi engowokusiphathisa amakhaya ngemsebenzi etshiyeneyo vele singacabangi khona ukumhlinza.

0 368
Usuka kwesenxele — UClara Chenjera, Sarah Chenjera loMatilda Chenjera

YiNtatheli kaMthunywa
KULOMPHUROFETHI wesigodlweni eHarare odumileyo kulabo abakholwa kwezesintu othi ubulala abantu abangu-15 ngenyanga ngokubabisela ububi abayabe beloye ngabo abanye  okudume ngokuthi yi-“back to sender’’ ngesiLungu.

0 338

Cornelius Luphahla
ZISELE ziphethe izibindi ngezandla izakhamizi zesigabeni seChipale eBinga ngemva kokuba enye indoda yakule indawo ibikele uzulu ukuthi yiyo eyabulala umntakamakhelwane wayo yamfaka esiphaleni andubana iveze ukuthi ilabondofa abangu-19.